Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/5-oji diena


Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/5-oji diena
Nemokamas
Rugsėjo
11
Trečiadienis

Nemokamai

Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/5-oji diena

Vieta
Šiluvoje, Raseinių r.

Šilinės: Kunigų ir vienuolių diena

Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanatas

 

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės, kad krikščionys nesureikšmintų savo autonomijos ir negyventų dvigubo gyvenimo.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už pašaukimo dovaną ir Kunigystės sakramentu teikiamas malones.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos  Valandos bazilikoje

10 val. AKATISTAS Apsireiškimo koplyčioje

10 val. Šv. Mišios bazilikoje

Meldžiamės už pašaukimus, kad visi išdrįstume atsiliepti į pašaukimą mylėti.

11.10 val. Rožinio malda aikštėje

11.40 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės už kunigus ir pašvęstuosius, kad jie atrastų džiaugsmą maldoje ir bendruomeniniame gyvenime.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės už išgyvenančius pašaukimo sunkumus, kad susitelkę į Dievą liktų ištikimi Jo meilei.

17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką

17.45 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Meldžiamės, kad parapijose ir institucijose tarnaujantys katalikai būtų meilės liudytojai, o ne „Dievo funkcionieriai“.

 

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-18 val. budi seminaristai (pokalbiui) arba kunigas (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

Šaltinis http://siluva.lt/ivykiai/silines

 

 


Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Šiluvos devyndienis“

rugsėjo 7 – 15 d.

kviečia švęsti Žemaitijos metus!

Rugsėjo 11 d.

Raseinių rajono kultūros centre Šiluvoje (Jono Pauliaus II-ojo g. 12, Šiluva, Raseinių r.)

 

19.30 val. Bajorų kultūros centro (Rokiškio raj.) mėgėjų teatro „Šnekutis“, Valentino Krasnogorovo spektaklis „Nelankymo diena“. Režisierė Nijolė Čirūnienė.

 

Šaltinis https://www.facebook.com/events/494372111351993/

2019 m.