Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/6-oji diena


Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/6-oji diena
Nemokamas
Rugsėjo
12
Ketvirtadienis

Nemokamai

Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/6-oji diena

Vieta
Šiluvoje, Raseinių r.

Šilinės: Katalikiškų mokyklų diena

Piligrimų sielovadoje talkina Ukmergės dekanatas

 

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės, kad trokštume išsivaduoti iš laisvę varžančių schemų ir siektume šventumo.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už Sutvirtinimo sakramentu gaunamas malones.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos  Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios bazilikoje

Meldžiamės, kad katechetai padėtų atrasti Kristų, kuris niekada nesiliauja mūsų kurti.

11.10 val. Rožinio malda aikštėje

11.40 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės už katalikiškų mokyklų moksleivius ir visą jaunimą, kad nebijotų apsispręsti už Kristų.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės už jaunimą, kad dosniai atsilieptų į savo pašaukimą kurti geresnį pasaulį.

17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką

17.45 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Meldžiamės, kad atpažintume Kristų, laukiantį mūsų gyvenimo kryžkelėse.

 

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-18 val. budi seminaristai (pokalbiui) arba kunigas (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

Šaltinis http://siluva.lt/ivykiai/silines

 


Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Šiluvos devyndienis“

rugsėjo 7 – 15 d.

kviečia švęsti Žemaitijos metus!

Rugsėjo 12 d.

Raseinių rajono kultūros centre Šiluvoje (Jono Pauliaus II-ojo g. 12, Šiluva, Raseinių r.)

 

19.30 val. Šaukoto (Radviliškio raj.) mėgėjų teatro spektaklis Žemaitės „Trys mylimos“.Režisierė Irena Petrašiūnienė.

 

Šaltinis https://www.facebook.com/events/494372111351993/

2019 m.