Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/8-oji diena


Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/8-oji diena
Nemokamas
Rugsėjo
14
Šeštadienis

Nemokamai

Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/8-oji diena

Vieta
Šiluvoje, Raseinių r.

Šilinės: Misijų ir jaunimo diena

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas

 

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiame drąsos kurti susitikimo erdves su paskutiniaisiais ir atstumtaisiais.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už tikėjimo liudytojus, misionierius ir skelbiančius Gerąją Naujieną.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos  Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios bazilikoje

Meldžiamės, kad siekdami išgyventi nepamirštume malonės ir užsidegimo sekti Jėzumi.

11.10 val. Rožinio malda aikštėje

11.40 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės, kad Evangelijos skelbimas būtų gyvas ir vestų į asmeninį susitikimą su Kristumi.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiame pastoracinio ir misionieriško atsivertimo parapijoms ir bendruomenėms.

17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką

17.45 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Meldžiame malonės, kad jaunuolių širdys mokytųsi „kopimo meno“ ir nepasiliktų parkritusios.

21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo Bazilikos

Meldžiamės, kad ypatingojo Misijų mėnesio šūkis „Pakrikštyti ir siunčiami“ taptų artimas kiekvienam krikščioniui.

 

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-18 val. budi seminaristai (pokalbiui) arba kunigas (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

Šaltinis http://siluva.lt/ivykiai/silines


Rugsėjo 14 d. 19.00 val.

Sakralinės muzikos koncertas „Ave Maria“
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje (M.Jurgaičio g. 2)

Programoje:
Irena Milkevičiūtė (sopranas);
RRKC mišrus choras „Šatrija“;
Vitalij Neugasimov (koncertmeisteris);
Emilė Elena Dačinskaitė (sopranas);
Saulė Neugasimova (sopranas);
Raseinių meno mokyklos akordeonistų kvartetas;
Fleitos mokytroja Asta Nikžentaitienė;
Saulė Rukaitė (skaitovė).

Šaltinis https://www.facebook.com/events/674805936339774/


Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Šiluvos devyndienis“

rugsėjo 7 – 15 d.

kviečia švęsti Žemaitijos metus!

Rugsėjo 14 d.

Raseinių rajono kultūros centre Šiluvoje (Jono Pauliaus II-ojo g. 12, Šiluva, Raseinių r.)

 

19.30 val. Skuodo raj. kultūros centro Žemaičių teatro spektaklis pagal Romualdo Granausko noveles „Teisės gyventi kaina“. Scenarijaus autorius ir režisierius Edmundas Untulis, scenografija Lukšienė Vita.

 

Šaltinis https://www.facebook.com/events/494372111351993/

2019 m.