Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/9-oji diena


Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/9-oji diena
Nemokamas
Rugsėjo
15
Sekmadienis

Nemokamai

Didieji Šiluvos atlaidai ir mėgėjų teatrų festivalis/9-oji diena

Vieta
Šiluvoje, Raseinių r.

Šilinės: Padėkos ir lietuvių pasaulyje diena

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanatas

 

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už Šiluvos atlaidų savanorius, rėmėjus ir geradarius.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už kryžiaus bei sunkumų momentus ir meldžiame ištvermės išbandymuose.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos  Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios bazilikoje

Dėkojame už popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje ir meldžiame drąsos atsiliepti į jo paraginimus.

11.10 val. Rožinio malda aikštėje

11.40 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Dėkojame už Šiluvos atlaiduose patirtas malones ir meldžiamės už viso pasaulio lietuvius.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už Bažnyčią ir meldžiamės, kad ji  būtų „išeinanti“ ir nebijanti eikvoti savęs.

17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką

17.45 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios bazilikoje

Dėkojame už Evangelijos žinią ir meldžiame troškimo priimti Jėzų Jo žodyje, Eucharistijoje, mažuosiuose.

 

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-18 val. budi seminaristai (pokalbiui) arba kunigas (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

Šaltinis http://siluva.lt/ivykiai/silines

 


Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Šiluvos devyndienis“

rugsėjo 7 – 15 d.

kviečia švęsti Žemaitijos metus!

Rugsėjo 15 d.

Raseinių rajono kultūros centre Šiluvoje (Jono Pauliaus II-ojo g. 12, Šiluva, Raseinių r.)

 

15.00 val. Birštono vienkiemio teatro publicistinis vaidinimas „Kalboje – tautos stiprybė“. Scenarijaus autorė ir režisierė Beata Klimavičienė. Dalyvauja Birštono vienkiemio vokalinis ansamblis, vadovė Inesa Rutkauskienė.

 

Šaltinis https://www.facebook.com/events/494372111351993/

2019 m.